Den 1 juli 1988 fick Sverige en ny djurskyddslag. Mycket tack vare den kampanj som Astrid Lindgren och Kristina Forslund satte i gång hösten 1985 och sedan envist drev vidare åren framöver. De ville tala om för folk att, även om Sverige i mångt och mycket var ett föregångsland på djurskyddsområdet, så fanns där ändå stora brister, framför allt inom den s.k. industraliserade djurhållningen. De delade på uppgifterna, Kristina Forslund, veterinär och docent vid Sveriges Lantbruksuniversitet, försåg Astrid Lindgren med faktamaterial från djurfabriker och slakterier och Astrid Lindgren kunde på så sätt föra djurens talan vilket hon gjorde på sitt eget vis med en lång serie artiklar i Expressen. De samlade artiklarna gavs ut av Rabén & Sjögren i boken Min ko vill ha roligt som illustrerades av Björn Berg, ISBN 91 29 59814 1.

Boken är översatt till tyska och delar av den även till engelska.

 


 Om Du vill komma i kontakt med  Kristina Forslund och diskutera djurens situation i Sverige och övriga världen kan du nå mig här: kicki@forslund.info